Info om jordskiftesak 0620-1969-0004

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0620-1969-0004 VAKER17/04/197222/04/197207/02/19730.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
061747 19720620-1969-0003-KART-061747-001Originalen i saksmappa. Kopi i A-4 perm.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0605 Gnr: 31 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 31 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 31 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 31 Bnr: 33 Fnr: