Info om jordskiftesak 0620-1969-002A

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0620-1969-002A LINDELIEN ØVRE M.FL.01/01/197201/01/197721/12/19770.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
061126 19770620-1969-0002-KART-061126-001Originalen i A-4 perm. CF 059-5-3 og 4.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0605 Gnr: 308 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 309 Bnr: 5 Fnr: