Info om jordskiftesak 0620-1974-0011

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0620-1974-0011 HOLE- ØDEGÅRDEN19/05/197629/11/197620/12/19760.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
060735 1976KA10071103230100Hole - Ødegården. Kopi i hengeskapet. CJ 050-5-1 og CJ 051-5-3

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0605 Gnr: 76 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 76 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 76 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 76 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 76 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 76 Bnr: 31 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 76 Bnr: 50 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 77 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 77 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 77 Bnr: 3 Fnr: