Info om jordskiftesak 0620-1975-0003

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0620-1975-0003 NØKLEBY05/11/197605/11/197623/11/19760.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
061763 19760620-1975-0003-KART-061763-001Originalen i saksmappa. Kopi i A-4 perm. CJ 051-5-1.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0605 Gnr: 59 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 60 Bnr: 30 Fnr: