Info om jordskiftesak 0620-1977-0010

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0620-1977-0010 HVAL SØNDRE29/05/197829/05/197810/07/19780.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
061835 19780620-1977-0010-KART-061835-001Originalen i saksmappa. Kopi i A-4 perm. CK 051-5-1.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0605 Gnr: 129 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 129 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 129 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 129 Bnr: 63 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 129 Bnr: 91 Fnr: