Info om jordskiftesak 0620-1977-0013

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0620-1977-0013 KLEKKEN12/06/197914/12/197922/02/19800.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
061807 19790620-1977-0013-KART-061807-001Originaler:3, kopier:2 i saksmappa. Originaler:2, kopier:3 i A-4 perm.
061807 19790620-1977-0013-KART-061807-002Originaler:3, kopier:2 i saksmappa. Originaler:2, kopier:3 i A-4 perm.
061807 19790620-1977-0013-KART-061807-003Originaler:3, kopier:2 i saksmappa. Originaler:2, kopier:3 i A-4 perm.
061807 19790620-1977-0013-KART-061807-004Originaler:3, kopier:2 i saksmappa. Originaler:2, kopier:3 i A-4 perm.
061807 19790620-1977-0013-KART-061807-005Originaler:3, kopier:2 i saksmappa. Originaler:2, kopier:3 i A-4 perm.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0605 Gnr: 31 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 31 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 101 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 102 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 102 Bnr: 5 Fnr: 1
Kommune: 0605 Gnr: 102 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 102 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 102 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 102 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 102 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 102 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 102 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 102 Bnr: 41 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 102 Bnr: 43 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 102 Bnr: 69 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 102 Bnr: 107 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 102 Bnr: 108 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 102 Bnr: 172 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 103 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 105 Bnr: 7 Fnr: