Info om jordskiftesak 0620-1995-0004

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0620-1995-0004 Dahl12/05/199525/08/199525/09/19950.812Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
060939 19950620-1995-0004-KART-060939-001Papirkopi i saksmappen. Arkivert i A3-perm.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0605 Gnr: 42 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 42 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 42 Bnr: 13 Fnr: