Info om jordskiftesak 0630-1919-0014

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Øvre Buskerud jordskifterettGamlevegen 4 3550GOL32029080jgolpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0630-1919-0014 Kirkebøen nordre (Bekkedal)
10/06/1921
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0618 Gnr: 68 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 68 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 68 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 69 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 69 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 70 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 72 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 72 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 72 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 72 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 72 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 72 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 72 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 72 Bnr: 12 Fnr: