Info om jordskiftesak 0630-1931-003A

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Øvre Buskerud jordskifterettGamlevegen 4 3550GOL32029080jgolpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0630-1931-003A Skar
29/04/1949
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
060583 1934KA10071103210064Skar - Hengeskap

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0618 Gnr: 59 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 60 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 60 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 60 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 60 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 60 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 60 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 60 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 60 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 60 Bnr: 18 Fnr: