Info om jordskiftesak 0630-1965-0018

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Øvre Buskerud jordskifterettGamlevegen 4 3550GOL32029080jgolpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0630-1965-0018 Eikre - Ålrust Sameige09/09/196821/12/197824/07/19800.04347Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
060752 1977KA10071103240048Eikre, Ålrust sameie - Hengeskap
060752 1977KA10071103250029Eikre, Ålrust sameie - Hengeskap
060752Eikre Aalrust sameie1977ka10071103230030 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
H174/197110/09/197117/06/1972Realitetsbehandlet - jordskifterettens avgjørelse stadfestesAnke i sak 301/69 i lagmannsretten
L504/7614/10/197626/06/1978Realitetsbehandlet - jordskifterettens avgjørelse stadfestes 
L301/6916/08/196908/07/1971Realitetsbehandlet - annen avgjørelse 
L94/7320/02/197305/09/1975Realitetsbehandlet - jordskifterettens avgjørelse stadfestes 
O2200-1979-000218/02/197926/04/1980  

Berørte Eiendommer
Kommune: 0618 Gnr: 51 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 51 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 51 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 51 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 51 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 51 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 51 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 51 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 51 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 51 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 51 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 51 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 51 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 51 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 51 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 51 Bnr: 31 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 51 Bnr: 43 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 51 Bnr: 62 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 52 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 52 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 52 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 52 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 52 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 52 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 52 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 52 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 52 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 52 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 52 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 52 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 52 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 52 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 52 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 52 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 52 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 52 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 54 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 54 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 56 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 56 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 56 Bnr: 7 Fnr: