Info om jordskiftesak 0700-1864-0002

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestfold jordskifterettAnton Jenssensgt. 4Postboks 2224, Postterminalen3103TØNSBERG33201110jtonpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0700-1864-0002 Kleppan østre, gnr. 3629/02/186401/01/9999
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0720 Gnr: 36 Bnr: Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 54 Bnr: Fnr: