Info om jordskiftesak 0700-1900-0003

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestfold jordskifterettAnton Jenssensgt. 4Postboks 2224, Postterminalen3103TØNSBERG33201110jtonpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0700-1900-0003 Kleppan østre, gnr. 3615/08/190016/08/1902
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
070042 1901KA10071005190035Kleppan ind. og udm.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0720 Gnr: 36 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 36 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 36 Bnr: 3 Fnr: