Info om jordskiftesak 0700-1903-0009

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestfold jordskifterettAnton Jenssensgt. 4Postboks 2224, Postterminalen3103TØNSBERG33201110jtonpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0700-1903-0009 Råstad, gnr. 6312/11/190303/05/1905
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
070053 1904KA10071005200014Jordsk.kontoret har en forminsket kopi, ( 1 : 5000 ), av blad nr. 1.
070136RAASTAD, GNR. 631904KA10071005200085Gnr. 63 i SANDEFJORD kommune.
070137RAASTAD, GNR. 631904KA10071005200086Gnr. 63 i SANDEFJORD kommune.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O 01/01/999911/11/1905  

Berørte Eiendommer
Kommune: 0706 Gnr: 63 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 63 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 63 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 63 Bnr: 5 Fnr: