Info om jordskiftesak 0700-1912-0004

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestfold jordskifterettAnton Jenssensgt. 4Postboks 2224, Postterminalen3103TØNSBERG33201110jtonpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0700-1912-0004 Bergan østre, gnr. 7101/07/191006/09/1912
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
070081 1911KA10071005190044Kontoret har en forminsket kopi, ( 1 : 5000 ).

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0706 Gnr: 71 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 71 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 74 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 74 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 74 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 74 Bnr: 5 Fnr: