Info om jordskiftesak 0700-1921-0004

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestfold jordskifterettAnton Jenssensgt. 4Postboks 2224, Postterminalen3103TØNSBERG33201110jtonpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0700-1921-0004 Haugen, gnr. 204312/09/192211/08/1930
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
070182 1923KA10071005210008Auby, Himberg og Haugen
070182 1923KA10071005210035Auby, Himberg og Haugen
070182 1923KA10071005210036Auby, Himberg og Haugen

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O1921-000401/01/190005/05/1931  

Berørte Eiendommer
Kommune: 0706 Gnr: 141 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 141 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 141 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 141 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 141 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 141 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 141 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 141 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 141 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 141 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 141 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 141 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 141 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 141 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 141 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 141 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 141 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 141 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0709 Gnr: 1067 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0709 Gnr: 1067 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0709 Gnr: 2043 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0709 Gnr: 2043 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0709 Gnr: 2043 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0709 Gnr: 2043 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0709 Gnr: 2043 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0709 Gnr: 2043 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0709 Gnr: 2044 Bnr: 1 Fnr: