Info om jordskiftesak 0700-1922-0001

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestfold jordskifterettAnton Jenssensgt. 4Postboks 2224, Postterminalen3103TØNSBERG33201110jtonpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0700-1922-0001 Herre-Unneberg, gnr. 5213/09/192214/11/1925
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
070141 1924KA10071005200097 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0706 Gnr: 52 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 52 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 52 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 52 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 52 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 52 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 52 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 52 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 52 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 52 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 52 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 52 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 52 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 52 Bnr: 18 Fnr: