Info om jordskiftesak 0700-1939-0012

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestfold jordskifterettAnton Jenssensgt. 4Postboks 2224, Postterminalen3103TØNSBERG33201110jtonpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0700-1939-0012 Askjerød, gnr. 13230/06/193916/08/1939
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0720 Gnr: 131 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 132 Bnr: 2 Fnr: