Info om jordskiftesak 0700-1951-0003

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestfold jordskifterettAnton Jenssensgt. 4Postboks 2224, Postterminalen3103TØNSBERG33201110jtonpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0700-1951-0003 Mo, gnr. 4115/06/195103/11/1951
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
070315 1951KA10071005250085Mo

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0706 Gnr: 41 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 41 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 41 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 41 Bnr: 53 Fnr: