Info om jordskiftesak 0700-1964-0009

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestfold jordskifterettAnton Jenssensgt. 4Postboks 2224, Postterminalen3103TØNSBERG33201110jtonpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0700-1964-0009 Holmen, gnr. 205830/06/196508/10/196515/11/19650.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0706 Gnr: 58 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 156 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 156 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 156 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 156 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 157 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 157 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 157 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 157 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 157 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 157 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 157 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 157 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 157 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 158 Bnr: 1 Fnr: