Info om jordskiftesak 0700-1979-0005

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestfold jordskifterettAnton Jenssensgt. 4Postboks 2224, Postterminalen3103TØNSBERG33201110jtonpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0700-1979-0005 SEM NEDRE, GNR. 2415/04/198012/12/198017/06/19810.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
070565 19800700-1979-0005-KART-070565-001SEM NEDRE

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0701 Gnr: 19 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0701 Gnr: 19 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0701 Gnr: 19 Bnr: 39 Fnr:
Kommune: 0701 Gnr: 19 Bnr: 40 Fnr:
Kommune: 0701 Gnr: 24 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0701 Gnr: 36 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0701 Gnr: 36 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0701 Gnr: 46 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0701 Gnr: 46 Bnr: 23 Fnr: