Info om jordskiftesak 0700-1984-0023

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestfold jordskifterettAnton Jenssensgt. 4Postboks 2224, Postterminalen3103TØNSBERG33201110jtonpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0700-1984-0023 SKÅREN, GNR. 7218/08/199214/07/199516/11/19952.30Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
070960 19950700-1984-0023-KART-070960-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0706 Gnr: 67 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 67 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 68 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 68 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 68 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 69 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 69 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 70 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 70 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 70 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 71 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 71 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 71 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 71 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 71 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 71 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 71 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 71 Bnr: 37 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 72 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 74 Bnr: 3 Fnr: