Info om jordskiftesak 0700-1987-0004

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestfold jordskifterettAnton Jenssensgt. 4Postboks 2224, Postterminalen3103TØNSBERG33201110jtonpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0700-1987-0004 SEM MELLOM, GNR. 705/07/199015/01/199107/06/19910.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
070388 19870700-1987-0004-KART-070388-001SEM MELLEM

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0706 Gnr: 7 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 7 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 8 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 8 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 16 Bnr: 1 Fnr: