Info om jordskiftesak 0700-1987-0009

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestfold jordskifterettAnton Jenssensgt. 4Postboks 2224, Postterminalen3103TØNSBERG33201110jtonpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0700-1987-0009 TUE VESTRE, GNR. 2501/01/199101/01/1991
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0706 Gnr: 25 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 25 Bnr: 28 Fnr: