Info om jordskiftesak 0700-1987-0014

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestfold jordskifterettAnton Jenssensgt. 4Postboks 2224, Postterminalen3103TØNSBERG33201110jtonpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0700-1987-0014 GJENNESTAD, GNR. 7722/03/198810/01/199204/10/199535.05521Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
070953 19920700-1987-0014-KART-070953-001 
070953 19920700-1987-0014-KART-070953-002 
070953 19920700-1987-0014-KART-070953-003 
070953 19920700-1987-0014-KART-070953-004 
070953 19920700-1987-0014-KART-070953-005 
070953 19920700-1987-0014-KART-070953-006 
070953 19920700-1987-0014-KART-070953-007 
070953 19920700-1987-0014-KART-070953-008 
070953 19920700-1987-0014-KART-070953-009 
070953 19920700-1987-0014-KART-070953-010 
070953 19920700-1987-0014-KART-070953-011 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O1992-000724/03/199215/06/1993  

Berørte Eiendommer
Kommune: 0720 Gnr: 64 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 66 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 66 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 66 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 66 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 66 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 66 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 66 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 66 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 66 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 66 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 67 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 67 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 67 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 67 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 67 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 68 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 68 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 68 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 68 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 68 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 68 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 68 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 68 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 68 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 68 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 68 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 68 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 68 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 68 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 71 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 72 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 72 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 72 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 72 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 72 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 72 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 73 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 73 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 73 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 73 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 73 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 73 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 73 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 73 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 73 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 73 Bnr: 36 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 73 Bnr: 37 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 73 Bnr: 40 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 73 Bnr: 46 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 73 Bnr: 50 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 73 Bnr: 53 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 74 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 77 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 77 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 77 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 77 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 77 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 77 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 77 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 77 Bnr: 36 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 77 Bnr: 41 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 82 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 84 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 85 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 85 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 85 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 85 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 86 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 86 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 87 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 87 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 87 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 87 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 87 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 87 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 87 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 87 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 87 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 88 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 88 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 88 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 88 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 88 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 88 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 88 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 88 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 88 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 88 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 88 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 88 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 88 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 89 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 89 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 89 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 89 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 89 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 89 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 89 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 89 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 89 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 89 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 90 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 90 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 90 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 90 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 90 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 91 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 92 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 92 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 92 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 94 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 95 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 95 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 95 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 95 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 95 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 95 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 95 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 96 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 96 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 104 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 104 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 104 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 105 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 105 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 105 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 105 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 105 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 105 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 105 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 105 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 105 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 105 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 105 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 105 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 106 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 106 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 106 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 106 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 106 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 106 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 106 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 106 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 106 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 106 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 106 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 106 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 106 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 106 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 106 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 107 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 107 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 107 Bnr: 4 Fnr: