Info om jordskiftesak 0700-1994-0002

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestfold jordskifterettAnton Jenssensgt. 4Postboks 2224, Postterminalen3103TØNSBERG33201110jtonpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0700-1994-0002 FOSSNES, GNR. 14813/04/199414/06/199619/11/19966.01030Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
070493 19960700-1994-0002-KART-070493-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0720 Gnr: 101 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 101 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 138 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 138 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 138 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 138 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 138 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 138 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 138 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 138 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 145 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 145 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 148 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 148 Bnr: 1 Fnr: 1
Kommune: 0720 Gnr: 148 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 148 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 148 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 148 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 148 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 148 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 148 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 148 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 148 Bnr: 33 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 148 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 148 Bnr: 41 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 148 Bnr: 42 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 148 Bnr: 43 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 148 Bnr: 45 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 148 Bnr: 46 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 148 Bnr: 47 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 153 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 153 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 157 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 158 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 158 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 158 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 158 Bnr: 68 Fnr: