Info om jordskiftesak 0700-1994-0005

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestfold jordskifterettAnton Jenssensgt. 4Postboks 2224, Postterminalen3103TØNSBERG33201110jtonpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0700-1994-0005 FROM NORDRE, GNR. 5617/10/199602/12/199624/02/19970.30Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
070651 19960700-1994-0005-KART-070651-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0706 Gnr: 56 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 56 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 56 Bnr: 15 Fnr: