Info om jordskiftesak 0700-1996-0023

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestfold jordskifterettAnton Jenssensgt. 4Postboks 2224, Postterminalen3103TØNSBERG33201110jtonpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0700-1996-0023 Goksjø-Storelv08/01/199804/02/1998
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0706 Gnr: 1 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 1 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 1 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 1 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 1 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 1 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 2 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 2 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 2 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 2 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 2 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 3 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 3 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 4 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 4 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 5 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 5 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 5 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 5 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 6 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 7 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 7 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 7 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 7 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 7 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 8 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 8 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 8 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 8 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 8 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 8 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 9 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 9 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 9 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 9 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 9 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 9 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 9 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 9 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 9 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 9 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 9 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 9 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 9 Bnr: 33 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 10 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 10 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 153 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 153 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 153 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 153 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 153 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 155 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 155 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 155 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 155 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 155 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 155 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 155 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 157 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 157 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 157 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 157 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 158 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 159 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 159 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 159 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 159 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 159 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0709 Gnr: 2061 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0709 Gnr: 2064 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0709 Gnr: 2065 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0709 Gnr: 2066 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0709 Gnr: 2066 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0709 Gnr: 2067 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0709 Gnr: 2067 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0709 Gnr: 2068 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0709 Gnr: 2069 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 103 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 103 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 104 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 104 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 104 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 104 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 105 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 105 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 105 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 105 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 106 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 106 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 106 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 106 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 106 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 106 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 106 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 106 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 106 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 106 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 106 Bnr: 56 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 106 Bnr: 71 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 106 Bnr: 78 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 107 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 114 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 117 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 117 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 118 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 118 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 119 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 119 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 119 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 119 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 119 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 119 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 119 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 120 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 120 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0719 Gnr: 120 Bnr: 3 Fnr: