Info om jordskiftesak 0700-1998-0018

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestfold jordskifterettAnton Jenssensgt. 4Postboks 2224, Postterminalen3103TØNSBERG33201110jtonpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0700-1998-0018 Eplerød, gnr. 11121/06/200014/01/2004
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0702 Gnr: 61 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 61 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 62 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 62 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 105 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 108 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 108 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 108 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 109 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 110 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 111 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 111 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 112 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 112 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 112 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 113 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 113 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 113 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 114 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 114 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 114 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 115 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 116 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 116 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 116 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 116 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 116 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 117 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 117 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 117 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 117 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 117 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 117 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 117 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 118 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 118 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 119 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 120 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 120 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 120 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 120 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 120 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 121 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 125 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 0702 Gnr: 125 Bnr: 45 Fnr:
Kommune: 0713 Gnr: 15 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0713 Gnr: 16 Bnr: 1 Fnr: