Info om jordskiftesak 0700-2004-0022

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestfold jordskifterettAnton Jenssensgt. 4Postboks 2224, Postterminalen3103TØNSBERG33201110jtonpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0700-2004-0022 Lofterød, gnr. 13108/06/200517/06/2005
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 1 Fnr: 14
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 1 Fnr: 16
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 4 Fnr: 9
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 31 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 33 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 38 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 47 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 60 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 75 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 76 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 115 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 116 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 117 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 119 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 127 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 129 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 130 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 134 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 135 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 136 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 137 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 139 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 144 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 148 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 150 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 151 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 153 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 154 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 155 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 156 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 166 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 168 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 169 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 170 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 171 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 172 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 173 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 174 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 175 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 177 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 178 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 179 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 180 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 181 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 182 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 183 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 185 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 187 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 191 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 192 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 194 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 195 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 196 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 212 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 213 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 215 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 221 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 222 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 223 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 225 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 226 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 232 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 234 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 235 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 236 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 237 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 238 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 239 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 240 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 242 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 244 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 245 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 131 Bnr: 251 Fnr: