Info om jordskiftesak 0700-2007-0021

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestfold jordskifterettAnton Jenssensgt. 4Postboks 2224, Postterminalen3103TØNSBERG33201110jtonpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0700-2007-0021 Vindal23/04/200818/05/201108/07/20110.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
L09-158382ASD-ALAG24/06/200928/02/2011  

Berørte Eiendommer
Kommune: 0706 Gnr: 111 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 111 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 111 Bnr: 54 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 111 Bnr: 82 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 111 Bnr: 86 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 111 Bnr: 87 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 111 Bnr: 91 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 111 Bnr: 92 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 111 Bnr: 102 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 111 Bnr: 104 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 111 Bnr: 107 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 111 Bnr: 126 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 111 Bnr: 138 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 111 Bnr: 140 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 111 Bnr: 146 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 111 Bnr: 147 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 111 Bnr: 159 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 111 Bnr: 166 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 111 Bnr: 183 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 111 Bnr: 184 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 111 Bnr: 187 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 111 Bnr: 188 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 111 Bnr: 197 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 111 Bnr: 444 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 111 Bnr: 475 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 111 Bnr: 480 Fnr: