Info om jordskiftesak 0700-2008-0036

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestfold jordskifterettAnton Jenssensgt. 4Postboks 2224, Postterminalen3103TØNSBERG33201110jtonpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0700-2008-0036 Langø landskapsvernområde07/06/201004/01/201125/02/20116.50Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
071380Langø Landskapsvernområde20100700-2008-0036-KART-071380-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0706 Gnr: 66 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 66 Bnr: 1 Fnr: 2
Kommune: 0706 Gnr: 66 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 66 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 66 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 66 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 66 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 66 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 66 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 66 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 66 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 66 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 66 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 66 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 66 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 66 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 66 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 67 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 67 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 67 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 67 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 67 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 67 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 49 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0720 Gnr: 49 Bnr: 2 Fnr: