Info om jordskiftesak 0700-2011-0012

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestfold jordskifterettAnton Jenssensgt. 4Postboks 2224, Postterminalen3103TØNSBERG33201110jtonpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0700-2011-0012 Vindal30/06/201128/11/201123/01/20120.10Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
071412Vindal20110700-2011-0012-KART-071412-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0706 Gnr: 111 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 111 Bnr: 89 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 111 Bnr: 174 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 111 Bnr: 175 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 111 Bnr: 397 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 111 Bnr: 472 Fnr: