Info om jordskiftesak 0700-2013-0020

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestfold jordskifterettAnton Jenssensgt. 4Postboks 2224, Postterminalen3103TØNSBERG33201110jtonpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0700-2013-0020 Hemskilen naturreservat05/05/201421/10/201423/12/20143.03Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
071481Hemskilen20140700-2013-0020-kart-071481-001.tif 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0706 Gnr: 127 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 127 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 127 Bnr: 110 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 127 Bnr: 111 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 127 Bnr: 112 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 132 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 132 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 132 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 133 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 133 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 133 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 133 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 133 Bnr: 33 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 133 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 0706 Gnr: 133 Bnr: 37 Fnr:
Kommune: 0709 Gnr: 1091 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0709 Gnr: 1091 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0709 Gnr: 1092 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0709 Gnr: 1092 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0709 Gnr: 1092 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0709 Gnr: 1093 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0709 Gnr: 1093 Bnr: 5 Fnr: