Info om jordskiftesak 0800-1942-0031

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Telemark jordskifterettLeirvollen 21 C, 3736 SkienPostboks 28563702SKIEN33202030jskipost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0800-1942-0031 SØTVET GNR. 32 m.fl.25/09/194729/09/195403/01/19556.6945Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
080320 1947KA10071007150065S>tvet s>ndre

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O1955-0001
11/05/1955  

Berørte Eiendommer
Kommune: 0806 Gnr: 205 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0806 Gnr: 206 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0806 Gnr: 207 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0806 Gnr: 229 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0806 Gnr: 229 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0806 Gnr: 230 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0806 Gnr: 230 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0806 Gnr: 230 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0806 Gnr: 230 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0806 Gnr: 230 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0806 Gnr: 230 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0806 Gnr: 231 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0806 Gnr: 232 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0806 Gnr: 232 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0806 Gnr: 232 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0806 Gnr: 232 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0806 Gnr: 232 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0806 Gnr: 232 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0806 Gnr: 232 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0806 Gnr: 232 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0806 Gnr: 233 Bnr: Fnr:
Kommune: 0806 Gnr: 233 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0806 Gnr: 233 Bnr: 4 Fnr: