Info om jordskiftesak 0810-1954-0006

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Telemark jordskifterettLeirvollen 21 C, 3736 SkienPostboks 28563702SKIEN33202030jskipost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0810-1954-0006 Hanekamliene08/08/195513/08/198521/12/19550.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
080533 1955 Riss vedheftet saken
081964 1955 Riss, vedhefta utskriften.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0821 Gnr: 28 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0821 Gnr: 28 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0821 Gnr: 28 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 0821 Gnr: 28 Bnr: 51 Fnr: