Info om jordskiftesak 0810-1983-0014

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Telemark jordskifterettLeirvollen 21 C, 3736 SkienPostboks 28563702SKIEN33202030jskipost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0810-1983-0014 Verpe04/02/198604/02/198609/12/19870.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
081969 19850810-1983-0014-KART-081969-001Vegvesents kart målestokk 1:1000. Også innlagt på øk.kartv.BS 034/3

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0821 Gnr: 28 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0821 Gnr: 28 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0821 Gnr: 28 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0821 Gnr: 28 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 0821 Gnr: 28 Bnr: 36 Fnr:
Kommune: 0821 Gnr: 28 Bnr: 47 Fnr:
Kommune: 0821 Gnr: 28 Bnr: 56 Fnr:
Kommune: 0821 Gnr: 28 Bnr: 58 Fnr:
Kommune: 0821 Gnr: 28 Bnr: 85 Fnr:
Kommune: 0821 Gnr: 28 Bnr: 89 Fnr:
Kommune: 0821 Gnr: STAT Bnr: VEGV Fnr: