Info om jordskiftesak 0900-1991-0019

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Aust-Agder jordskifterett Postboks 788 Stoa4809ARENDAL37321580Aust-Agder.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0900-1991-0019 BYGLAND11/11/199101/01/9999
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0938 Gnr: 45 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 46 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 46 Bnr: 1 Fnr: 15
Kommune: 0938 Gnr: 46 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 46 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 47 Bnr: 1 Fnr: