Info om jordskiftesak 0900-1991-0030

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Aust-Agder jordskifterett Postboks 788 Stoa4809ARENDAL37321580Aust-Agder.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0900-1991-0030


0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0911 Gnr: 32 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0911 Gnr: 32 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0911 Gnr: 34 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0911 Gnr: 34 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0911 Gnr: 34 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0911 Gnr: 34 Bnr: 17 Fnr: