Info om jordskiftesak 0900-1994-0002

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Aust-Agder jordskifterett Postboks 788 Stoa4809ARENDAL37321580Aust-Agder.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0900-1994-0002 LIDTVEIT24/05/199422/09/199518/04/19970.50Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
090649 19950900-1994-0002-KART-090649-001Utsnitt av ØK limt inn på A 4

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O1996-000202/12/199527/01/1997  

Berørte Eiendommer
Kommune: 0938 Gnr: 22 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 22 Bnr: 2 Fnr: