Info om jordskiftesak 0900-1995-0013

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Aust-Agder jordskifterett Postboks 788 Stoa4809ARENDAL37321580Aust-Agder.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0900-1995-0013 Homdrom Østhei m.fl02/07/200103/09/200216/11/20053.50Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
091664Homdrom Østhei20050900-1995-0013-KART-091664-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
L02-01709 A08/10/200219/09/2003 Rettskraftig 22/10 2003.

Berørte Eiendommer
Kommune: 0929 Gnr: 24 Bnr: 33 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 24 Bnr: 37 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 24 Bnr: 38 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 24 Bnr: 39 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 24 Bnr: 40 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 24 Bnr: 41 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 24 Bnr: 42 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 24 Bnr: 43 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 24 Bnr: 44 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 24 Bnr: 45 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 24 Bnr: 46 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 24 Bnr: 47 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 24 Bnr: 48 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 24 Bnr: 49 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 24 Bnr: 50 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 24 Bnr: 51 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 24 Bnr: 52 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 24 Bnr: 56 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 24 Bnr: 58 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 24 Bnr: 59 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 24 Bnr: 61 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 24 Bnr: 62 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 24 Bnr: 63 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 24 Bnr: 64 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 24 Bnr: 65 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 6 Fnr: 5
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 32 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 33 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 40 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 41 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 42 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 43 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 44 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 45 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 46 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 47 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 48 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 49 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 50 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 51 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 52 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 53 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 54 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 55 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 56 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 57 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 58 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 59 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 60 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 61 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 62 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 63 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 64 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 65 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 66 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 67 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 68 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 69 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 70 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 71 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 72 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 73 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 74 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 75 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 76 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 77 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 78 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 79 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 80 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 81 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 82 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 83 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 84 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 85 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 86 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 87 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 88 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 89 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 90 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 91 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 92 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 93 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 94 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 95 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 96 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 97 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 98 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 99 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 100 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 101 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 102 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 103 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 104 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 105 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 106 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 107 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 108 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 109 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 110 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 111 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 112 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 113 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 114 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 115 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 116 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 117 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 118 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 119 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 120 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 121 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 122 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 123 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 124 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 125 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 126 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 127 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 128 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 129 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 130 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 131 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 132 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 133 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 134 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 135 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 136 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 137 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 138 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 139 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 140 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 141 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 142 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 143 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 144 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 145 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 146 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 147 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 148 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 149 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 150 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 151 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 152 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 153 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 154 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 155 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 156 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 157 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 158 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 159 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 160 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 162 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 163 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 164 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 165 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 166 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 167 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 168 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 169 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 170 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 171 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 172 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 173 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 174 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 175 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 176 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 177 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 178 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 179 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 180 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 181 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 182 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 183 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 184 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 185 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 186 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 187 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 188 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 189 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 190 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 191 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 192 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 193 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 194 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 195 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 196 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 197 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 198 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 199 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 200 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 201 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 202 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 203 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 204 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 205 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 206 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 207 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 208 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 209 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 210 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 211 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 212 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 213 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 214 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 215 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 216 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 217 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 218 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 219 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 220 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 221 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 222 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 223 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 224 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 225 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 226 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 227 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 228 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 229 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 230 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 231 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 232 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 233 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 235 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 236 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 237 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 238 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 239 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 240 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 241 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 242 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 243 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 244 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 245 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 246 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 247 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 248 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 249 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 250 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 251 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 252 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 253 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 254 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 255 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 256 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 257 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 258 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 259 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 260 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 261 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 262 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 263 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 264 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 265 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 266 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 267 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 268 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 269 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 270 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 271 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 272 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 273 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 274 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 275 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 276 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 277 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 278 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 279 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 280 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 281 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 282 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 283 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 284 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 285 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 286 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 287 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 288 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 289 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 290 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 291 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 292 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 293 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 294 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 295 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 296 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 297 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 298 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 299 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 300 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 301 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 302 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 303 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 304 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 305 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 306 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 307 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 308 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 309 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 310 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 311 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 312 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 313 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 314 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 315 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 316 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 317 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 318 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 319 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 320 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 321 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 322 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 323 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 324 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 325 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 326 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 327 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 328 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 329 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 330 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 331 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 332 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 333 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 334 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 335 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 336 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 337 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 338 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 339 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 340 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 341 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 342 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 343 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 344 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 345 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 346 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 347 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 348 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 349 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 350 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 351 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 352 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 353 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 354 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 355 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 356 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 357 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 358 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 359 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 360 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 361 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 362 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 363 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 364 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 365 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 366 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 367 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 368 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 369 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 370 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 371 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 372 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 373 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 374 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 375 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 376 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 377 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 378 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 379 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 380 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 381 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 382 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 383 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 384 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 385 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 392 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 393 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 394 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 25 Bnr: 397 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 31 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 32 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 33 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 36 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 37 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 38 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 39 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 40 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 41 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 42 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 43 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 44 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 45 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 46 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 47 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 48 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 49 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 50 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 51 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 52 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 53 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 54 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 55 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 56 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 57 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 59 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 60 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 61 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 62 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 63 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 64 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 65 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 66 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 67 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 68 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 69 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 70 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 71 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 72 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 73 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 74 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 75 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 76 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 77 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 78 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 79 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 80 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 81 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 82 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 83 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 84 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 85 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 86 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 87 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 88 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 89 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 90 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 91 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 92 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 93 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 94 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 95 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 96 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 97 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 98 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 99 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 100 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 101 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 102 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 103 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 104 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 105 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 106 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 107 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 108 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 109 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 110 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 111 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 112 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 113 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 114 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 115 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 116 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 117 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 118 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 119 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 120 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 121 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 122 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 123 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 124 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 125 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 126 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 127 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 128 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 129 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 130 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 131 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 132 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 133 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 134 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 135 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 136 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 137 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 138 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 139 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 140 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 141 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 142 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 143 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 144 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 145 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 146 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 147 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 148 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 149 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 150 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 151 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 152 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 153 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 154 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 155 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 156 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 157 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 158 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 159 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 160 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 161 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 162 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 163 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 164 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 165 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 166 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 167 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 168 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 169 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 170 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 171 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 172 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 173 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 174 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 175 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 176 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 177 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 178 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 179 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 180 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 181 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 182 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 183 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 184 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 185 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 186 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 187 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 188 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 189 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 190 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 191 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 192 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 193 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 194 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 195 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 196 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 197 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 198 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 199 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 200 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 201 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 202 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 203 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 204 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 205 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 206 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 207 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 208 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 209 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 210 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 211 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 212 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 213 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 214 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 215 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 216 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 217 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 218 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 219 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 220 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 221 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 222 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 223 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 224 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 225 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 226 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 227 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 228 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 229 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 230 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 231 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 232 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 233 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 234 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 235 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 236 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 237 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 238 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 239 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 240 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 241 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 242 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 243 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 28 Bnr: 245 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 31 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 31 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0929 Gnr: 31 Bnr: 16 Fnr: