Info om jordskiftesak 0900-1996-0009

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Aust-Agder jordskifterett Postboks 788 Stoa4809ARENDAL37321580Aust-Agder.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0900-1996-0009 Arneberg02/08/199918/02/200023/11/20003.70Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
090792 19990900-1996-0009-KART-090792-001Rasterkart tatt ut i fra 1 : 50 000

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0938 Gnr: 6 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 6 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 9 Bnr: 15 Fnr: