Info om jordskiftesak 0900-1996-0017

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Aust-Agder jordskifterett Postboks 788 Stoa4809ARENDAL37321580Aust-Agder.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0900-1996-0017 Nerhus20/05/199815/06/199809/12/19980.20Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
090701 19980900-1996-0017-KART-090701-001Grenseriss i målestokk 1 : 1000

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0938 Gnr: 38 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 43 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 43 Bnr: 10 Fnr: