Info om jordskiftesak 0900-1996-0024

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Aust-Agder jordskifterett Postboks 788 Stoa4809ARENDAL37321580Aust-Agder.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0900-1996-0024 Rosevall07/06/199921/06/199913/09/19990.10Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
090770 19990900-1996-0024-KART-090770-001Bruksrettsgrense for 24/2 og 6 på 24/1.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0938 Gnr: 24 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 24 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 24 Bnr: 6 Fnr: