Info om jordskiftesak 0900-1996-0037

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Aust-Agder jordskifterett Postboks 788 Stoa4809ARENDAL37321580Aust-Agder.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0900-1996-0037 Horverak10/06/199803/12/199915/03/20002.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
090787 19990900-1996-0037-KART-090787-001A3 og A4
090787 19990900-1996-0037-KART-090787-002A3 og A4

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0938 Gnr: 64 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 66 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 66 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 67 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 67 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 67 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 67 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 67 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 67 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 67 Bnr: 13 Fnr: