Info om jordskiftesak 0900-1997-0001

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Aust-Agder jordskifterett Postboks 788 Stoa4809ARENDAL37321580Aust-Agder.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0900-1997-0001 Rysstad05/09/200020/10/200017/01/20010.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
091498 20000900-1997-0001-KART-091498-001Sak 1/1997 Gnr. 68 i Valle og gnr. 2 og 3 i Bygland

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 3 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 3 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 3 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 3 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 3 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0940 Gnr: 68 Bnr: 33 Fnr:
Kommune: 0940 Gnr: 68 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 0940 Gnr: 68 Bnr: 36 Fnr:
Kommune: 0940 Gnr: 68 Bnr: 37 Fnr:
Kommune: 0940 Gnr: 68 Bnr: 38 Fnr:
Kommune: 0940 Gnr: 68 Bnr: 39 Fnr:
Kommune: 0940 Gnr: 68 Bnr: 40 Fnr:
Kommune: 0940 Gnr: 68 Bnr: 43 Fnr:
Kommune: 0940 Gnr: 68 Bnr: 65 Fnr:
Kommune: 0940 Gnr: 68 Bnr: 66 Fnr:
Kommune: 0940 Gnr: 68 Bnr: 67 Fnr: