Info om jordskiftesak 0900-1999-0015

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Aust-Agder jordskifterett Postboks 788 Stoa4809ARENDAL37321580Aust-Agder.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0900-1999-0015 Greibrokk13/05/200204/09/200218/11/20021.39000Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
091587Greibrokk20020900-1999-0015-KART-091587-001Sak nr. 15/1999- Greibrokk gnr. 58 i Bygland, 3stk = 1 A2,1 A3, 1 A4
091587Greibrokk20020900-1999-0015-KART-091587-002Sak nr. 15/1999- Greibrokk gnr. 58 i Bygland, 3stk = 1 A2,1 A3, 1 A4
091587Greibrokk20020900-1999-0015-KART-091587-003Sak nr. 15/1999- Greibrokk gnr. 58 i Bygland, 3stk = 1 A2,1 A3, 1 A4

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0938 Gnr: 54 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 31 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 32 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 37 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 59 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 60 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 61 Bnr: 1 Fnr: