Info om jordskiftesak 0900-1999-0017

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Aust-Agder jordskifterett Postboks 788 Stoa4809ARENDAL37321580Aust-Agder.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0900-1999-0017 Flomtiltak i Bjørnåni06/10/199917/01/200102/03/20010.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0938 Gnr: 45 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 45 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 45 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 45 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 45 Bnr: 40 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 46 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 47 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 47 Bnr: 1 Fnr: 16
Kommune: 0938 Gnr: 47 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 47 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 47 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 47 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 47 Bnr: 50 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 47 Bnr: 62 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 47 Bnr: 81 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 47 Bnr: 92 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 47 Bnr: 96 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 999 Bnr: 997 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 999 Bnr: 998 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 999 Bnr: 999 Fnr: