Info om jordskiftesak 0900-2000-0004

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Aust-Agder jordskifterett Postboks 788 Stoa4809ARENDAL37321580Aust-Agder.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0900-2000-0004 Lunden og Trydal26/02/200304/03/200316/04/20030.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0911 Gnr: 27 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0911 Gnr: 27 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0911 Gnr: 27 Bnr: 37 Fnr:
Kommune: 0911 Gnr: 28 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0911 Gnr: 28 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0911 Gnr: 28 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0911 Gnr: 28 Bnr: 65 Fnr:
Kommune: 0911 Gnr: 28 Bnr: 114 Fnr:
Kommune: 0911 Gnr: 29 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0911 Gnr: 29 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0911 Gnr: 29 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0911 Gnr: 29 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0911 Gnr: 29 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0911 Gnr: 29 Bnr: 33 Fnr: