Info om jordskiftesak 0900-2002-03 B

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Aust-Agder jordskifterett Postboks 788 Stoa4809ARENDAL37321580Aust-Agder.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0900-2002-03 B Øygarden/Nørholmen - del B28/10/200328/10/200317/12/20030.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
091621Delsak B: Øygardsdalen - Nørho20030900-2002-003B-KART-091621-001A4 kart i sak 3 B/2002. Målestokk 1:1000. Grensene er ikke målt, men

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0904 Gnr: 4 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 0904 Gnr: 99 Bnr: 999 Fnr: