Info om jordskiftesak 0900-2003-0008

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Aust-Agder jordskifterett Postboks 788 Stoa4809ARENDAL37321580Aust-Agder.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0900-2003-0008 Stolpestu og Eldhuset25/08/200414/04/200527/05/20050.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0938 Gnr: 26 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 26 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 28 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 28 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 28 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 29 Bnr: 2 Fnr: